Kontakta oss

Vår service vänder sig i första hand till a-kassor, politiker, journalister och närstående organisationer. Kontakta alltid din a-kassa om du vill ställa frågor om medlemskap, regler eller ersättning för privatpersoner.

Sveriges a-kassor
Box 1110, 111 81 Stockholm
Besök: Klara Norra Kyrkogata 33, 6 trappor

08-555 138 00
info@sverigesakassor.se

Kontaktpersoner

Melker Ödebrink
Kanslichef
08-555 138 11
070-651 63 24
melker.odebrink@sverigesakassor.se

Katarina Mattsson
Biträdande kanslichef
08-555 138 06
073-088 09 69
katarina.mattsson@sverigesakassor.se

Ulf Hellstenius
Försäkringschef
08-555 138 05
076-195 34 40
ulf.hellstenius@sverigesakassor.se

Anders Norberg
IT-chef
08-555 138 32
070-627 23 91
anders.norberg@sverigesakassor.se

Harald Petersson
Ordförande
08-504 168 90
072-546 69 08
harald.petersson@unionen.se