Publicerad 2022-02-16

33 procent färre fick ersättning från a-kassan under 2021

Antalet personer med ersättning från a-kassan sjönk även under det sista kvartalet 2021. Jämfört med det fjärde kvartalet 2020 var minskningen hela 33 procent. Det visar statistik som har sammanställts av Sveriges a-kassor.

A-kassan är viktigare än någonsin för att vara trygg genom arbetslivet. De senaste årens svängningar på arbetsmarknaden har visat på betydelsen av att vara medlem i en a-kassa och försäkra sin lön. Det bör man ha i åtanke nu när arbetslösheten sjunker och antalet personer som får ersättning från a-kassan minskar.

Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor

Den positiva trenden höll i sig under hela 2021, med sjunkande siffror för varje kvartal för riket som helhet.

Akademiker är en grupp som under coronapandemin inte har drabbats av ökad arbetslöshet i lika hög utsträckning som många andra grupper på arbetsmarknaden. Under 2021 är också minskningstakten av antalet personer som får ersättning från Akademikernas a-kassa hög.

I början av pandemin ökade arbetslösheten bland akademiker kraftigt. Vissa av våra yrken drabbades inte alls, bland annat officerare, lärare och sjuksköterskor, medan exempelvis arkitekter och kulturarbetare hade det tuffare. Och även om alla grupper inte är tillbaka på samma låga nivåer som före pandemin minskar antalet arbetslösa snabbt. Nu är långtidsarbetslösheten våra medlemmars största problem, människor som inte får vara med och bidra med sin kompetens.

Katarina Bengtson Ekström, kassaföreståndare på Akademikernas a-kassa

Störst minskning av antalet personer som får ersättning från a-kassan ser vi i Västerbotten med en minskning på 41 procent jämfört med föregående år. Västernorrlands län, som har haft den mest blygsamma minskningen, kan ändå redovisa 22 procent färre personer med utbetalning från a-kassan under den redovisade perioden.

Antal personer som fått ersättning från a-kassan per län 2021

LänQ4 2020 Q4 2021 Minskning
Västerbotten4 0162 350 -41%
Gotland 2 676 604 -40%
Blekinge3 0111 884-37%
Västra Götaland35 31622 139-37%
Västmanland5 6593 559-37%
Jämtland2 4541 573-36%
Jönköping5 5443 627-35%
Kalmar4 1682 730-35%
Värmland5 6833 709-35%
Örebro6 2344 039-35%
Norrbotten4 2762 788-35%
Kronoberg3 1862 108-34%
Halland6 0634 012-34%
Stockholm54 94036 656-33%
Östergötland8 0855 392-33%
Riket207 185139 095-33%
Uppsala6 6774 578-31%
Södermanland5 7543 951-31%
Dalarna4 9273 378-31%
Skåne31 02522 833-26%
Gävleborg5 8524 360-25%
Västernorrland4 5403 519-22%
Källa: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

För mer information, kontakta gärna:


Fakta om a-kassan

  • Sju av tio svenskar är medlemmar i a-kassan.
  • Alla som har jobbat kan ha rätt till grundersättning vid arbetslöshet oavsett om du är medlem i en a-kassa eller inte.
  • Som medlem i a-kassan kan du få en högre ersättning vid arbetslöshet baserad på din tidigare inkomst.
  • I Sverige finns 24 olika a-kassor, de flesta är specialiserade på olika yrkesområden.
  • A-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen finansieras av medlemsavgifter, arbetsgivaravgifter och företagarnas egenavgifter.

[ssba]