Publicerad 2014-10-09

34 000 arbetslösa förlorar ersättning i Danmark

I Danmark har 34 000 arbetslösa förlorat sin rätt till ersättning sedan landet genomförde en dagpenningreform 2010. Det är tio gånger fler än de räknade med från början. Finland har däremot infört generösare regler för arbetslösa.

SO träffar samorganisationerna för a-kassorna i Danmark och Finland en gång om året. Syftet är att byta erfarenheter, diskutera nya regler som berör a-kassorna och rapportera vad som händer inom arbetsmarknadspolitiken. I år var det Danmarks tur att arrangera mötet, som hölls i Kolding den 13-15 augusti 2014.

Danmark genomför dagpenningreform

I Danmark har 34 000 arbetslösa förlorat sin rätt till ersättning sedan landet genomförde en dagpenningreform 2010. Det är tio gånger fler än de hade räknat med från början. Det har också visat sig att åldersgruppen 50-59 år har drabbats hårdast av förändringen. Därför har den danska regeringen tillsatt en ny utredning som ska se över dagpenningssystemet igen.

Finland inför alterneringsledighet

Finland har däremot infört generösare regler för arbetslösa. Bland annat har en så kallad alterneringslediget trätt i kraft den 1 september 2014. Det innebär att en arbetstagare kan vara ledig i upp till ett år med 70 procent av normal arbetslöshetsersättning, om arbetsgivaren anställer en arbetslös person i stället.