Publicerad 2012-07-06

”Arbetsvillkoret avgörande för att unga inte kommer in i arbetslöshetsförsäkringen”

Varför är unga utan både jobb och arbetslöshetsförsäkring? Den frågan diskuterades på vårt seminarium i Almedalen den 2 juli. I debatten deltog Irene Wennemo från socialförsäkringsutredningen, Gabriel Wikström från SSU och Erik Bengtzboe från MUF.

I dag saknar 85 procent av alla öppet arbetslösa ungdomar ersättning från a-kassan. Krångliga och oförmånliga regler i arbetslöshetsförsäkringen är anledningen till att många hamnar utanför.

Riskerar att bli utan ersättning

För att ha rätt till ersättning måste man uppfylla ett arbetsvillkor, det vill säga ha jobbat minst 80 timmar i månaden i sex månader.

– Arbetsvillkoret är avgörande för att man inte kommer in i arbetslöshetsförsäkringen. Många unga vuxna jobbar kvällar och helger, ofta utan att veta om de får ihop tillräckligt många timmar de kommande månaderna. Man vågar inte gå med i en a-kassa för att risken att man faktiskt inte får ut något är för stor, säger Irene Wennemo, huvudsekreterare i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen.

Ersättningen trappas ner snabbare

Men även de arbetslösa ungdomar som får ersättning missgynnas av försäkringsreglerna.

– I vanliga fall går ersättningen ner från 80 till 70 procent av den tidigare lönen efter 200 dagar. Men de som är under 25 år halkar ner till 70 procent redan efter 100 dagar, för att sedan få en extra sänkning till 65 procent efter 200 dagar. Det är märkligt att unga får en sämre ersättning, trots att de betalar lika mycket för att vara med i a-kassan, tycker SO:s utredare Anders Wickander.
Socialförsäkringsutredningen jobbar på lösningar
Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen, med Irene Wennemo som huvudsekreterare, tittar på möjliga lösningar på problemen i dagens arbetslöshetsförsäkring: Ett förenklat regelverk, en obligatorisk försäkring och en förbättrad arbetsmarknadspolitik.

– Vi vill se regelförslag som effektiviserar och automatiserar handläggningen av försäkringen, säger SO:s kanslichef Melker Ödebrink.

Många väljer bort medlemskapet

Åsikterna om varför många unga väljer bort medlemskapet i a-kassan går isär.

– Den mest uppenbara orsaken är naturligtvis att man har försämrat försäkringen. Varför ska man betala för en försäkring som inte ger någonting tillbaka? Unga är smartare än så, säger SSU-ordförande Gabriel Wikström.

– Många är övertygade om att de hittar ett nytt jobb snabbt om de skulle bli arbetslösa. Och det är en korrekt analys. De flesta ungdomar är arbetslösa väldigt korta perioder när de väl har tagit sig in på arbetsmarknaden, säger MUF-ordförande Erik Bengtzboe.

SSU tror på tillväxt och köpkraft

SSU-ordförande Gabriel Wikström menar att arbetslösheten bland unga orsakas av brist på utbildning och arbetslivserfarenhet. Lösningen på problemet är en växande ekonomi, där arbetslöshetsförsäkringen spelar en viktig roll.

– Satsa på att återställa arbetslöshetsförsäkringen så att det blir en försäkring som unga inte är rädda att betala för. Självklart är arbetslöshetsförsäkringen viktig för de arbetslösa som behöver trygga sin försörjning. Men den är också viktig för samhällsekonomin, för att upprätthålla köpkraft och förändringstryck, säger Gabriel Wikström.

MUF vill satsa på åtgärder mot arbetslöshet

MUF-ordförande Erik Bengtzboe håller med om att det finns problem i dagens arbetslöshetsförsäkring och vill att resurserna satsas på aktiva åtgärder.

– Det finns strukturella problem och behov av reformer i arbetslöshetsförsäkringen. Några förändringar har gjorts de senaste åren, vissa med bättre utfall än andra. Det vi vill ha i förlängningen är en välbalanserad arbetslöshetsförsäkring som både stöttar och ger incitament till att arbeta. Resurserna ska läggas på aktiva åtgärder som stöttar människor tillbaka i arbete, säger Erik Bengtzboe.

[ssba]