Category: Okategoriserad

2016-04-01

I dag får tre av tio heltidsanställda ut 80 procent av sin tidigare lön från a-kassan när de blir arbetslösa. Innan regeringen höjde ersättningstaket i september 2015 var motsvarande siffra en av tio, visar senaste rapporten från SO.

2016-03-13

A-kassorna har ett elektroniskt informationsutbyte med CSN, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten för att motverka att dubbla ersättningar betalas ut till arbetslösa. Resultatet från SO:s senaste stickprovsundersökning visar att bara 0,12 procent av all ersättning som a-kassorna betalade ut förra året beräknas vara felaktig.

2015-10-21

I dag är 69 procent av arbetskraften med i en a-kassa. Det är samma andel som 2008, trots att antalet medlemmar har ökat med 200 000 sedan dess. Totalt står 1,5 miljoner personer i arbetskraften utan ett medlemskap i a-kassan, vilket är mer än dubbelt så många som för nio år sedan.