Publicerad 2017-10-13

SO delar ut forskningspris till Carlo Michael Knotz och Patrik Vulkan

SO:s forskningsråd har utsett Carlo Michael Knotz, gästforskare vid Lunds universitet, och Patrik Vulkan, universitetslektor vid Göteborgs universitet, till mottagare av SO:s forskningspris 2017. Prissumman är 75 000 kronor och delas lika mellan pristagarna.

Prisutdelningen sker i samband med ett seminarium den 7 november klockan 13.15 på Göteborgs universitet, lokal Husaren, ingång från Pilgatan 19A.

Om priset

SO delar ut forskningspriset vartannat år för att stimulera forskning som är relevant för a-kassornas verksamhet. Det senaste priset delades ut 2015 till professor Anders Kjellberg för hans forskning om förändringarna i a-kassereglerna och deras effekter på a-kassornas organisationsgrad. Pristagarna utses av SO:s forskningsråd.

För frågor kontakta

Melker110x120

Melker Ödebrink
Kanslichef SO
070-651 63 24
melker.odebrink@samorg.org