Publicerad 2013-12-19

Nya regler ger 800 000 ärenden per år hos a-kassorna

A-kassornas arbetsmängd har ökat kraftigt sedan de nya reglerna om aktivitetsrapporter började gälla den 1 september. Arbetsförmedlingen räknade med att skicka 160 000 meddelanden per år till a-kassorna – efter tre månader har prognosen femdubblats till 800 000.

Regeringen införde nya regler i arbetslöshetsförsäkringen den 1 september 2013. Det innebär bland annat att Arbetsförmedlingen ska skicka ett meddelande till a-kassan om en arbetssökande inte lämnar in sin aktivitetsrapport, missar ett möte, tackar nej till ett jobb eller på annat sätt missköter sitt arbetssökande.

Fem gånger fler meddelanden är beräknat

Arbetsförmedlingen räknade med att skicka ungefär 160 000 meddelanden per år till a-kassorna när de nya reglerna började gälla – en prognos som passerades redan efter drygt tre månader. Den 18 december hade a-kassorna fått över 200 000 meddelanden från Arbetsförmedlingen. Vilket innebär ungefär 800 000 meddelanden per år, om det fortsätter i samma takt.

– Än så länge har a-kassorna klarat sitt uppdrag galant tack vare bra planering och IT-stöd. Deras handläggnings- och genomströmningstider har bara påverkats i enstaka fall. Men det är en ohållbar situation i längden, säger Katarina Mattsson, biträdande kanslichef på SO.

Vartannat meddelande om aktivitetsrapporter skickas i onödan

Arbetsförmedlingen och SO har startat ett gemensamt arbete för att på teknisk väg minska antalet meddelanden som skickas till a-kassorna i onödan. I november skickade Arbetsförmedlingen till exempel 38 000 meddelanden om arbetssökande som inte har lämnat in sin aktivitetsrapport. Men det visade sig att bara 50-55 procent av dem gällde arbetssökande som faktiskt har fått eller sökt ersättning. Det innebär mer handläggning än nödvändigt för a-kassorna, som måste fatta beslut i varje ärende som kommer in.

För frågor kontakta

Katarina110x120

Katarina Mattsson
biträdande kanslichef SO
0730-88 09 69
katarina.mattsson@samorg.org

[ssba]