Publicerad 2017-11-07

“Nu blåser det full medvind – Göteborg har lägre arbetslöshet än Stockholm”

Den 7 november höll SO:s forskningsråd ett seminarium med Anders Nilsson, redaktör för Tankeverksamheten inom Arbetarrörelsen i Göteborg och tidigare LO-ombudsman och stadssekreterare (S). Anders berättade om arbetsmarknaden i Göteborg under rubriken ”Nära västerhavet blåser det alltid”, som syftar på att Göteborg alltid varit starkt påverkad av konjunktursvängningar på världsmarknaden.

– Tittar man på konjunkturindex så har uppgångarna varit fler och större än nedgångarna. Just nu blåser det full medvind, men så har det inte alltid varit. Finanskrisen slog hårdare här i Göteborg än i resten av landet, säger Anders Nilsson.

Anders gav också en historisk tillbakablick till 70-talet och den stora varvskrisen – en kris som slog väldigt hårt mot arbetsmarknaden i Göteborg, men som man kommit starkt ur.

– En viktig anledning till att Göteborg gått mot en renässans är att ett antal personer gick samman och skapade de göteborgska nätverken, fast beslutsamma om att vända utvecklingen.

Den göteborgska arbetsmarknaden har växt med 117 000 jobb sedan år 2000 och har nu en lägre arbetslöshet än Stockholm.

– Göteborg visar en imponerande utveckling och stark produktivitetsutveckling. Rivaliteten med huvudstaden är befrämjande för utvecklingen.

Ändå avslutade Anders med att beskriva Göteborg som en stad i djup identitetskris.

– Gemensamhetskänslan är inte densamma. Tillit i en stad hänger samman med stadens storlek. När staden växer minskar tilliten. Göteborg är i skiftet, vilket kan vara en del i identitetskrisen.