Nyheter

Vi publicerar nyheter och pressmeddelanden när vi ger ut nya rapporter, när vi håller seminarier och när det kommer förslag eller nya regler som påverkar a-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen.

2017-11-07

Den 7 november höll SO:s forskningsråd ett seminarium med Anders Nilsson, redaktör för Tankeverksamheten inom Arbetarrörelsen i Göteborg och tidigare LO-ombudsman och stadssekreterare (S). Anders berättade om arbetsmarknaden i Göteborg under rubriken ”Nära västerhavet blåser det alltid”, som syftar på att Göteborg alltid varit starkt påverkad av konjunktursvängningar på världsmarknaden.