Almedalen

Vi håller seminarium och träffar politiker i Almedalen varje sommar. Här kan du läsa om våra tidigare seminarier och se kommande program när Almedalsveckan närmar sig.

Trygghet på en flexibel arbetsmarknad – är det möjligt?

En arbetsmarknad i snabb förändring ställer nya krav på hur vi tillgodoser arbetstagarnas behov av trygghet. Men vad är det som skapar trygghet på en arbetsmarknad som kräver flexibilitet? Vilken roll spelar inkomsttryggheten? Och hur rustar vi oss inför en möjlig kommande lågkonjunktur?

Välkommen till vårt seminarium i sal E22 på Campus Gotland måndag den 1 juli 2019 klockan 9-10.30.

Läs mer om årets seminarium i Almedalsprogrammet