Publicerad 2012-06-05

A-kassorna höjer nöjd kund-index, men missnöjet för reglerna ökar – medlemsundersökning 2012