Publicerad 2018-10-22

Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete (SOU 2018:66)