Publicerad 2024-04-09

Ett starkare skydd för offentliganställda mot våld, hot och trakasserier (SOU 2024:1)