Publicerad 2017-12-12

En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen (Ds 2017:55)