Publicerad 2017-05-17

Sju av tio arbetslösa slår i a-kassetaket

Två gånger per år följer vi upp hur stor del av a-kassornas ersättningstagare som får ut mindre än 80 procent av sin tidigare lön. Vår senaste mätning (vecka 6, 2017) visar att sju av tio heltidsanställda slår i taket.

Andelen som slår i taket sjönk från nio av tio till sju av tio när regeringen höjde ersättningstaket i september 2015. Men det räcker inte, enligt SO:s ordförande Harald Petersson:

– Ersättningen måste fortfarande indexeras för att a-kassan ska fungera som en effektiv omställningsförsäkring på sikt. Det håller inte att höja taket vart trettonde år.