Publicerad 2016-05-25

”Svagare grupper på arbetsmarknaden börjar få jobb”

I dag höll SO:s forskningsråd ett seminarium om penningpolitik med Henry Ohlson, vice riksbankschef och professor i nationalekonomi.

Henry berättade att vi har låg inflation, låga räntor, en god BNP-tillväxt och sjunkande arbetslöshet i Sverige och stora delar av världen.

– Skillnaden mellan arbetslösa som är – och inte är – medlemmar i en a-kassa minskar. Det tyder på att svagare grupper på arbetsmarknaden börjar få jobb, säger Henry Ohlson.