Publicerad 2015-07-13

SO svarar på PSFU:s slutbetänkande

Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen (PSFU) lämnade sitt slutbetänkande Mer trygghet och bättre försäkring i mars 2015. Läs vårt svar på deras förslag.

De åtta riksdagspartierna jobbade i fyra och ett halvt år för att försöka komma överens om vilka regler och villkor som ska gälla i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen. Slutrapporten kom i mars 2015 och a-kassorna fick möjlighet att lämna sina synpunkter på utredningens förslag genom oss.