Publicerad 2018-03-15

Svenskarna är missnöjda med ersättningen från a-kassan – Folksam föreslår höjning och indexering

Sju av tio svenskar anser att ersättningen från a-kassan ger ganska eller mycket låg levnadsstandard för arbetslösa, enligt en ny rapport från Folksam. Det motsvarar också andelen ersättningstagare som får ut mindre än 80 procent av sin tidigare heltidslön, enligt rapporter från Sveriges a-kassor.

Folksam föreslår i rapporten att den högsta ersättningen per dag höjs från 910 till 1 100 kronor de första 100 dagarna, och att ersättningen sedan räknas upp i takt med prisutvecklingen. Samtidigt bör villkoren för att få ersättning mildras.

– Annars kommer arbetslöshetsförsäkringen fortsätta att urholkas. De som kan kommer att försäkra sig på egen hand. Och klyftan till dem som är oförsäkrade kommer att öka, säger Folksams välfärdsanalytiker Håkan Svärdman till tidningen Arbetet.

I december 2017 var det bara 27 procent av alla arbetslösa som fick ersättning från a-kassan. Och av dem som får ersättning är det bara tre av tio heltidsarbetslösa som får ut 80 procent av sin tidigare lön.

– Det måste bli lättare att uppfylla villkoren för att få ersättning. Samtidigt behöver taket höjas och indexeras för att a-kassan ska fungera som en effektiv omställningsförsäkring på sikt. Folksams förslag skulle vara ett steg i rätt riktning, säger Sveriges a-kassors kanslichef Melker Ödebrink.