Publicerad 2018-10-23

Sveriges a-kassor välkomnar mer vägledning i bedömningen av sanktioner

I dag släppte Riksrevisionen en rapport som visar att det finns skillnader i hur a-kassorna bedömer Arbetsförmedlingens underrättelser om att arbetslösa bryter mot ersättningsvillkoren. Sveriges a-kassor välkomnar en närmare analys och delar slutsatsen att mer vägledning behövs, till exempel om vad som kan vara godtagbara skäl att inte lämna in en aktivitetsrapport.

Riksrevisionen har undersökt om a-kassorna tillämpar arbetslöshetsförsäkringen på ett likvärdigt sätt. Revisorerna hittade då indikationer på skillnader i hur a-kassorna bedömer underrättelser från Arbetsförmedlingen. En underrättelse är ett elektroniskt meddelande som Arbetsförmedlingen skickar till a-kassan när en arbetssökande bryter mot villkoren för att få ersättning. Oftast handlar det om att den arbetssökande inte har lämnat in sin aktivitetsrapport i tid.

– De allra flesta underrättelser leder till att ersättningstagaren får en varning eller avstängning från a-kassan. Men i vissa fall kan det finnas godtagbara skäl för att aktivitetsrapporten lämnades in sent, till exempel tekniska problem hos Arbetsförmedlingen, säger Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor.

Riksrevisionens rapport pekar på att det skiljer för mycket mellan a-kassorna som har högst respektive lägst sanktionsgrad, alltså andel underrättelser som leder till en varning eller avstängning. En tänkbar orsak är att a-kassorna gör olika strikta bedömningar av hur begreppet godtagbara skäl ska tillämpas. Därför rekommenderar Riksrevisionen att Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) analyserar hur bedömningen skiljer sig åt mellan a-kassorna.

– Vi välkomnar en närmare analys från IAF. Samtidigt finns det ett bedömningsmoment i reglerna som saknar närmare vägledning och då är risken för olika tolkningar uppenbar. Därför är det positivt att Riksrevisionen efterlyser såväl föreskrifter som allmänna råd för att bidra till en mer likvärdig bedömning, säger Tomas Eriksson.

Kontakt

Tomas-allvarlig-110×120

Tomas Eriksson
Kanslichef Sveriges a-kassor
070-583 19 37
tomas.eriksson@sverigesakassor.se