Publicerad 2014-07-01

Ylva Johansson: “A-kassan är ett av de största fiaskona för den här regeringen”

I dag är ersättningen för arbetslösa på samma nivå som försörjningsstödet. Vad händer med arbetslöshetsförsäkringen efter valet 2014? Vi bjöd in Jessica Polfjärd och Ylva Johansson till debatt i Almedalen.

Politikerna har inte höjt a-kassetaket på tolv år. I dag är ersättningen för arbetslösa lika låg som försörjningsstödet och var tredje måste låna pengar för att få ihop sin ekonomi. Kommer politikerna höja taket efter valet i september? Och vad händer om de inte gör det?

Socialdemokraterna, TCO, Almega och arbetsmarknadsforskare är överens – a-kassetaket måste höjas nu.

Socialdemokraterna vill höja a-kassetaket

– Det finns flera saker som måste göras i arbetslöshetsförsäkringen, men det mest akuta är att höja ersättningen. Vårt förslag är att höja taket till 910 kronor, säger Ylva Johansson (S), vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet.

– Vi tycker att ett högre tak i a-kassan borde vara prio ett för varje regering som träder in efter valet. A-kassan fungerar inte i dag, den håller på att erodera. Ytterst få har 80 procent och bara hälften får ersättning över huvud taget. Samtidigt har försäkringen gått med ett ackumulerat överskott på runt 93 miljarder. Arbetslösa måste söka lån, bidrag och hjälp av vänner och bekanta. Det är ingen anständig välfärdsförsäkring längre, säger Roger Mörtvik, samhällspolitisk chef på TCO.

– Vi ser att a-kassan inte fungerar i dag. Vi är alldeles för få som omfattas av den och vi håller med om att taket är alldeles för lågt. Det försvårar den nödvändiga omställningen som behövs i det svenska samhället, säger Marie Silfverstolpe, näringspolitisk expert på Almega.

– Arbetslöshetsförsäkringen förlorade mycket av sin legitimitet efter alliansregeringens reformer 2007. Jag vill se att man höjer taket så att den som tjänar till exempel 25 000 kronor i månaden ska kunna få ut 80 procent i ersättning, säger Anders Kjellberg, arbetsmarknadsforskare på Lunds universitet.

Alliansregeringen prioriterar andra reformer

Arbetsmarknadsutskottets ordförande Jessica Polfjärd (M) vill däremot inte lova en höjning av a-kassetaket under nästa mandatperiod.

– Vi har prioriterat andra reformer, som har lett till att 250 000 fler arbeten kommit ut efter åtta år. Det pågår en socialförsäkringsutredning, där vi bland annat diskuterar a-kassan. Så vi får se, men jag lovar ingenting. Stefan Löfven har sagt att han kan höja a-kassan till årsskiftet. Problemet är att Socialdemokraterna inte har en finansiering. Det finns en splittring på vänstersidan – man är inte överens om finansieringen, nivåerna, längden och avtrappningen i försäkringen, säger Jessica Polfjärd.

– Det känns som att man gömmer frågan i socialförsäkringsutredningen. Det känns inte alls som att man håller på att komma fram till någonting. Jag tycker att a-kassan är ett av de absolut största fiaskona för den här regeringen. Man genomförde dramatiska försämringar och syftet var att det skulle leda till fler jobb – men det har bara lett till ökade klyftor och utanförskap. Ni har fel om hur arbetsmarknaden fungerar, och det är därför er politik har så dåligt resultat, säger Ylva Johansson.

[ssba]