Publicerad 2023-01-19

27 procent färre fick ersättning från en a-kassa 2022

Trots oroligare tider ligger antalet personer med ersättning från a-kassan på låga nivåer. Under 2022 fick drygt 227 000 personer ersättning från en a-kassa, vilket är en minskning på hela 27 procent jämfört med 2021. Det visar statistik som har sammanställts av Sveriges a-kassor.

– Det är positivt att se att arbetsmarknaden fortsatt varit stark under förra året trots oro i omvärlden, inflation och energikris. Samtidigt väntas arbetslösheten öka i år och därför är det klokt att se till att vara medlem i en a-kassa. Det är en billig försäkring för trygghet i arbetslivet, säger Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor.

Under 2022 fick 227 663 personer ersättning från a-kassan, medan motsvarande siffra för 2021 var 312 618 personer, en minskning med 27 procent. Den positiva trenden höll i sig under hela förra året, med sjunkande siffror för varje kvartal i riket som helhet. Men under det fjärde kvartalet avtog takten i minskningen av antalet personer med ersättning från a-kassan.

– Avmattningen under fjärde kvartalet är en signal om att ett kärvare läge på arbetsmarknaden sannolikt väntar under 2023. I det perspektivet är det positivt att en majoritet, sju av tio svenskar, i dag är medlemmar i en a-kassa men givetvis borde fler se över sitt skydd, säger Tomas Eriksson.

Störst minskning av antalet personer som får ersättning från a-kassan ser vi på Gotland med en minskning på 37 procent jämfört med föregående år. Skåne, som har haft den mest blygsamma minskningen, kan ändå redovisa 20 procent färre personer med utbetalning från a-kassan vid en årsjämförelse.

Antal personer som fått ersättning från a-kassan per län 2022 och 2021

Län20212022Minskning i procent
Blekinge4 5323 43624%
Dalarna7 7395 70926%
Gotland1 6211 02837%
Gävleborg9 6487 43723%
Halland9 0916 57128%
Jämtland3 8052 56932%
Jönköpings län8 4246 27825%
Kalmar län6 2834 56627%
Kronoberg4 7513 54825%
Norrbotten6 7524 50733%
Skåne48 49538 77720%
Stockholms län81 94558 15329%
Södermanland8 8406 86422%
Uppsala län10 4317 46828%
Värmland8 6795 95231%
Västerbotten6 3744 06236%
Västernorrland7 6225 64626%
Västmanland8 4346 23926%
Västra Götaland52 59536 21531%
Örebro län9 3396 74928%
Östergötland12 3669 26225%
Riket312 618227 66327%

Källa: IAF