A-kassans roll i samhället

A-kassan bidrar till en stabil samhällsekonomi och ekonomisk trygghet för dig som är medlem.

A-kassan, facket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan – vem gör vad?

Det svenska trygghetssystemet för arbetslösa involverar flera organisationer och myndigheter. Här reder vi ut vem som gör vad:

  • A-kassorna räknar och betalar ut ersättning till arbetslösa medlemmar.
  • Fackförbunden som har inkomstförsäkring betalar ut en extra ersättning till arbetslösa medlemmar, som ett komplement till ersättningen från a-kassan.
  • Arbetsförmedlingen hjälper arbetslösa att hitta nytt jobb, samlar in aktivitetsrapporter varje månad och meddelar a-kassan om någon missköter sitt arbetssökande.
  • Försäkringskassan betalar ut aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning till arbetslösa som deltar i Arbetsförmedlingens program och som inte har rätt till ersättning från a-kassan.

Politikerna bestämmer a-kassereglerna

Politikerna i riksdagen bestämmer villkoren som arbetslösa måste uppfylla för att få ersättning. Alla a-kassor följer samma regler och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) granskar verksamheten.

Pengarna kommer från medlemmarna och staten

Pengarna till a-kassan kommer dels från medlemsavgiften som du betalar in varje månad. Men också från statens avgifter för arbetsgivare och företagare som betalar ut lön till anställda.