Villkor för ersättning

Vilka villor gäller för att få ersättning från a-kassan?

Du måste uppfylla vissa villkor för att få ersättning från a-kassan. Här presenterar vi en förenklad bild av vad som gäller.

Ett års medlemskap i a-kassan ger upp till 80 procent av tidigare lön

Den inkomstbaserade ersättningen är upp till 80 procent av din tidigare lön och högst 26 400 kronor per månad före skatt. Den kan du söka om du 

  • är medlem i en a-kassa och har varit det under de senaste tolv månaderna
  • har arbetat minst 60 timmar per månad under sex av de senaste tolv månaderna
  • är arbetslös, anmäld på Arbetsförmedlingen och söker nytt jobb aktivt.

Kortare medlemstid ger lägre ersättning

Grundersättningen är upp till 11 220 kronor per månad före skatt och baseras på hur mycket du har jobbat tidigare. Den kan du söka om du 

  • inte är medlem i en a-kassa eller har varit medlem mindre än tolv månader
  • har arbetat minst 60 timmar per månad under sex av de senaste tolv månaderna
  • är arbetslös, anmäld på Arbetsförmedlingen och söker nytt jobb aktivt
  • är 20 år eller äldre.

Arbete i Sverige är ett grundkrav

Du har inte rätt till ersättning om du aldrig har arbetat i Sverige eller om du inte har arbetat tillräckligt många timmar för att uppfylla ett arbetsvillkor.

A-kassan lämnar besked utifrån din situation

Alla ersättningar vi nämner här är maxbelopp – alltså det du kan få som mest. Ersättningens storlek beror på hur mycket du har arbetat, vad du har tjänat och hur länge du har varit medlem. Kontakta alltid din a-kassa om du vill veta vilken ersättning just du har rätt till.

Du får ersättning på samma villkor oavsett vilken a-kassa du är medlem i. Alla regler och ersättningsnivåer styrs av lagar, som politikerna bestämmer.

Läs mer i vår broschyr