Publicerad 2021-10-22

Antalet medlemmar i a-kassan har minskat 2021

Under perioden januari till och med september har antalet medlemmar i a-kassan minskat med knappt 10 900 personer. Under 2020 anslöt sig fler än någonsin tidigare när antalet medlemmar ökade med 270 000. Drygt 3,9 miljoner svenskar är medlemmar i a-kassan, vilket motsvarar 7 av 10 i arbetskraften.

Totalt sett har antalet medlemmar i a-kassorna minskat med 10 878 personer under de tre första kvartalen 2021. Minskningen har skett under sex av de nio månaderna. I procent räknat är tillbakagången endast 0,3 procent – en utveckling som ändå skiljer sig från den historiskt stora medlemstillväxten under 2020, som var en ökning om 7,3 procent.

Förra årets medlemstillväxt kan till stora delar förklaras av utvecklingen på arbetsmarknaden och de tillfälliga regler som infördes i samband med coronapandemins utbrott. Bland annat höjdes ersättningstaket, karensdagarna slopades och det blev mer förmånligt att bli medlem genom att endast tre månaders medlemskap kunde vara tillräckligt för att vara berättigad till inkomstbaserad ersättning, upp till 80 procent av tidigare lön.

Efter många år med en stark arbetsmarknad för många blev corona en brutal påminnelse om bland annat vikten av att ha sin inkomst försäkrad i en a-kassa. När det nu vänder på en del marknader kan det kännas mindre riskfyllt och vissa upplever att det inte längre är lika viktigt med medlemskap i en a-kassa. Samtidigt gäller samma princip med arbetslöshetsförsäkringen som med andra försäkringar – det bästa är att teckna försäkringen och skydda sin inkomst innan olyckan är framme och man blir arbetslös.

Tomas Eriksson, kanslichef vid Sveriges a-kassor.

Minskningen gäller merparten av landets a-kassor. Av 25 a-kassor ökar dock antalet medlemmar i sex stycken: Akademikernas, Byggnads, Fastighets, Sveriges arbetares, Transports och Visions a-kassa.

Medlemsutveckling a-kassorna
December 2020 – september 2021

A-kassa Dec 20 Sep 21 +/- %
Akademikernas750 479753 731+3 252+0,43
Alfa-kassan155 240154 190-1 050-0,68
Byggnads129 931131 520+1 589+1,22
Elektrikernas30 61930 588-31-0,10
Fastighets47 20747 385+178+0,38
Finans- och försäkrings50 78749 890-897-1,15
GS47 41146 424-987-2,08
Hamnarbetarnas1 2521 209-43-3,43
Handelsanställdas188 872188 540-332-0,18
Hotell- och Restauranganställdas93 53889 888-3 650-3,90
IF Metalls274 845274 174-671-0,24
Journalisternas10 56110 307-254-2,41
Kommunalarbetarnas608 914608 535-379-0,06
Ledarnas81 99080 516-1 474-1,80
Livsmedelsarbetarnas30 46630 119-347-1,14
Lärarnas155 499155 424-75-0,05
Pappers13 47413 062-412-3,06
Sekos80 00479 153-851-1,06
Småföretagarnas (SMÅA)113 075109 432-3 643-3,22
STs78 22777 347-880-1,12
Sveriges Arbetares6 9157 246+331+4,79
Säljarnas8 1347 982-152-1,87
Transports97 55597 781+226+0,23
Unionens721 001720 433-568-0,08
Visions147 208147 450+242+0,16

För mer information, kontakta:


Fakta om a-kassan

  • Sju av tio svenskar är medlemmar i a-kassan.
  • Alla som har jobbat kan ha rätt till grundersättning vid arbetslöshet oavsett om du är medlem i en a-kassa eller inte.
  • Som medlem i a-kassan kan du få en högre ersättning vid arbetslöshet baserad på din tidigare inkomst.
  • I Sverige finns 25 olika a-kassor, de flesta är specialiserade på olika yrkesområden.
  • A-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen finansieras av medlemsavgifter, arbetsgivaravgifter och företagarnas egenavgifter.
[ssba]