Publicerad 2022-01-19

Antalet medlemmar i a-kassan minskar för första gången sedan 2007

Under 2021 har antalet medlemmar i a-kassan minskat med knappt 15 000 personer. Under det första året med coronapandemin 2020, när fler än någonsin tidigare anslöt sig, ökade antalet medlemmar med 270 000. Drygt 3,9 miljoner svenskar är medlemmar i a-kassan, vilket motsvarar 7 av 10 i arbetskraften.

Den totala minskningen av antalet medlemmar under 2021 är 14 958 personer. Den procentuella tillbakagången är endast 0,4 procent – en utveckling som ändå skiljer sig från den kraftiga medlemstillväxten under 2020 då en ökning om 7,3 procent noterades. Den ökningen förklaras till stor del av utvecklingen på arbetsmarknaden och de tillfälliga regler som infördes i samband med coronapandemins utbrott – bland annat höjt ersättningstak, slopade karensdagar och att endast tre månaders medlemskap räckte för att berättiga till den inkomstbaserad ersättningen.

Sju a-kassor ökar. Nedgången i medlemsantal gäller majoriteten av landets a-kassor. Av 24 a-kassor ökar dock antalet medlemmar i sju: Akademikernas, Byggnads, Elektrikernas, IF Metalls, Sveriges arbetares, Transports och Visions a-kassa.

2021 är första året sedan 2007 som antalet medlemmar i a-kassorna minskar. En gemensam faktor för minskningen 2007 och den stora ökningen 2020 är att medlemsantalet påverkas påtagligt när det sker stora förändringar i regelverket.

Efter ett extremt 2020 är en viss tillbakagång under 2021 inte så förvånande. Det är till exempel inte samma tryck att bli medlem i en a-kassa med den positivare utvecklingen av arbetsmarknaden vi sett. Oavsett den utvecklingen gäller dock samma med a-kassan som för andra försäkringar – att skydda sig innan olyckan är framme och man drabbas av arbetslöshet.

Tomas Eriksson, kanslichef vid Sveriges a-kassor

A-kassa i utsatt bransch minskar. En a-kassa med kraftiga svängningar i medlemsantalet är Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa.

Under 2020 ökade vi i medlemstal med cirka 20 000 medlemmar, nästan 27 procent. Under 2021 har vi minskat med knappt 5 procent. De som lämnar sitt medlemskap byter i stor utsträckning till andra branscher och väljer en annan a-kassa med specialistkunskap om den nya branschen.

Karin Pettersson, kassaföreståndare i Hotell- och restauranganställdas a-kassa.

Inom hotell- och restaurangbranschen finns det fortfarande många osäkerhetsfaktorer. Vi följer utvecklingen på arbetsmarknaden noga utifrån nya restriktioner och riktlinjer på grund av covid-19. Det är viktigt att nya arbetstagare i vår bransch går med i a-kassan.

Karin Pettersson, kassaföreståndare i Hotell- och restauranganställdas a-kassa.

Medlemsutveckling a-kassorna
Januari – december 2021

A-kassa Dec 20 Dec 21 +/- %
Akademikernas750 479754 286+3 252+0,51
Alfa-kassan155 240153 518-1 722-1,11
Byggnads129 931131 231+1 300+1,00
Elektrikernas30 61930 660+41+0,13
Fastighets47 20746 875-332-0,70
Finans- och försäkrings50 78749 710-1 077-2,12
GS47 41146 300-1 111-2,34
Hamnarbetarnas1 252*
Handelsanställdas188 872188 416-456-0,24
Hotell- och Restauranganställdas93 53889 184-4 354-4,65
IF Metalls274 845275 086+241+0,09
Journalisternas10 56110 236-325-3,08
Kommunalarbetarnas608 914608 603-311-0,05
Ledarnas81 99080 112-1 878-2.29
Livsmedelsarbetarnas30 46629 945-521-1,71
Lärarnas155 499155 119-380-0,24
Pappers13 47412 946-528-3,92
Sekos80 00478 855-1 149-1,44
Småföretagarnas (SMÅA)113 075108 141-4 934-4,36
STs78 22777 129-1 098-1,40
Sveriges Arbetares6 9158 516**+1 601+23,15
Säljarnas8 1347 935-199-2,44
Transports97 55597 903+348+0,36
Unionens721 001720 165-836-0,12
Visions147 208147 375+167+0,11
*Hamnarbetarnas a-kassa har i november 2021 fusionerats med Sveriges Arbetares a-kassa.
**I Sveriges Arbetares a-kassa ingår från och med november 2021 medlemmarna från
Hamnarbetarnas a-kassa.

För mer information, kontakta gärna:

Tomas Eriksson, kanslichef Sveriges a-kassor, 070-583 19 37, tomas.eriksson@sverigesakassor.se

Johan Ahlgren, kommunikationschef Sveriges a-kassor, 076-304 72 86, johan.ahlgren@sverigesakassor.se


Fakta om a-kassan

  • Sju av tio svenskar är medlemmar i a-kassan.
  • Alla som har jobbat kan ha rätt till grundersättning vid arbetslöshet oavsett om medlem i en a-kassa eller inte.
  • Som medlem i a-kassan kan du få en högre ersättning vid arbetslöshet baserad på din tidigare inkomst.
  • I Sverige finns 24 olika a-kassor, de flesta är specialiserade på olika yrkesområden.
  • A-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen finansieras av medlemsavgifter, arbetsgivaravgifter och företagarnas egenavgifter.

[ssba]