Publicerad 2017-07-03

Elektroniskt arbetsgivarintyg kortar ner handläggningstiden med fem dagar

700 000 arbetsgivarintyg måste kompletteras varje år. Därför diskuterade SO hur arbetsgivare och a-kassor tillsammans kan bidra till att korta ner ledtiderna på vårt seminarium i Almedalen 2017.

Arbetsgivare fyller i knappt en miljon intyg åt personer som vill söka ersättning från a-kassan varje år. Men ungefär 70 procent av intygen som skickas till a-kassorna via papper behöver kompletteras. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) uppskattar att administrationen kostar arbetsgivarna ungefär 120 miljoner kronor per år.

– Som arbetsgivare kan du bidra till att minska kostnaderna och merarbetet som kompletteringarna innebär genom att skicka in dina arbetsgivarintyg elektroniskt, säger Melker Ödebrink, kanslichef på SO.

A-kassorna har tagit fram e-tjänsten arbetsgivarintyg.nu, som hjälper arbetsgivare att fylla i rätt uppgifter och skicka intyget till rätt a-kassa. Det betyder mindre administration för arbetsgivaren, kortare handläggningstid för a-kassan och snabbare besked om ersättning för den arbetssökande.

– Vi har upptäckt att ärenden med elektroniska arbetsgivarintyg har i genomsnitt fem dagar kortare handläggningstid är motsvarande ärenden med pappersintyg, säger Annika Stenberg, kommunikationschef på Akademikernas a-kassa.

Arbetsgivarintyg.nu utvecklas av a-kassorna och är öppen för alla arbetsgivare, oavsett bransch. 40 000 arbetsgivare har använt tjänsten hittills och målet är att nio av tio intyg skickas in digitalt 2018.