Publicerad 2015-11-11

SO delar ut forskningspris till Anders Kjellberg

SO:s forskningsråd delar ut 75 000 kronor till professor Anders Kjellberg för hans forskning om förändringarna i a-kassereglerna och deras effekter på a-kassornas organisationsgrad.

SO:s forskningsråd delar ut ett pris vartannat år för att uppmärksamma forskning om arbetslöshetsförsäkringen. I dag delar de ut prissumman på 75 000 kronor till Anders Kjellberg, professor i sociologi på Lunds universitet.

– Anders Kjellberg har under lång tid följt den fackliga organiseringen på den svenska arbetsmarknaden i ett historiskt, internationellt och komparativt perspektiv och är förmodligen den svenske forskare som mest har bidragit till vår kunskap på området. Under senare år har han ägnat särskilt intresse åt förändringarna i a-kassereglerna och deras effekter på fackföreningarnas liksom a-kassornas organisationsgrad. Kjellberg deltar i den offentliga debatten och hans forskningsresultat har nått stor spridning. Hans forskning är synnerligen relevant i relation till SO:s utlysning, säger Katarina Bengtson Ekström, ordförande i SO:s forskningsråd.

För frågor kontakta

Melker Ödebrink
Kanslichef SO
070-651 63 24
melker.odebrink@samorg.org

[ssba]