Publicerad 2014-11-04

Dubbla ersättningar från a-kassa och CSN minskar med två tredjedelar

A-kassorna kan hämta information från CSN, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheteten på elektronisk väg sedan 2003. Antalet fall där arbetslösa fått dubbla ersättningar från a-kassa och CSN har minskat med 69 procent sedan dess. Det visar SO:s senaste stickprovsundersökning.

A-kassorna har ett elektroniskt informationsutbyte med myndigheter för att motverka att dubbla ersättningar betalas ut till arbetslösa. SO gör årliga stickprovsundersökningar för att mäta effekten av informationsutbytet.

Den senaste mätningen visar att antalet felaktiga utbetalningar av arbetslöshetsersättning i kombination med

  • studiemedel från CSN har minskat från 130 till 40 sedan 2003
  • sjukpenning från Försäkringskassan har minskat från 336 till 92 sedan 2003
  • föräldrapenning från Försäkringskassan har minskat från 137 till 92 sedan 2003
  • tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan har minskat från 57 till 28 sedan 2003
  • inkomstpension har minskat från 59 till 10 sedan 2004
  • premiepension har minskat från 91 till 12 sedan 2011.

Mätningen baseras på ersättningen som a-kassorna betalade ut för vecka 9 år 2014. De felaktiga utbetalningarna som upptäcks i samband med den här undersökningen (22,45 miljoner kronor under 2014) utgör ungefär 0,15 procent av totalt utbetald arbetslöshetsersättning.

Kontakt

Melker Ödebrink
kanslichef SO
070-651 63 24
melker.odebrink@samorg.org