Publicerad 2013-07-01

Ekonomidoktorander: “Anders Borg överskattar a-kassans effekt på jobben”

I september 2012 sa Anders Borg att en höjning av a-kassan skulle kosta uppemot 30 000 jobb. Vi bad tre doktorander vid Stockholms universitet granska finansministerns uttalande. De kom fram till att det är överskattat med 13 000, alltså drygt 43 procent.

En allt mindre del av arbetskraften är med i a-kassan. Ersättningstaket har stått stilla i elva år och i dag får bara en av tio 80 procent av sin lön om de blir arbetslösa.

Finansdepartementets uträkning överskattad

Den 1 juli höll vi ett seminarium med temat Upp med a-kassetaket i Almedalen. Där ställde vi frågan: Stämmer det Anders Borg säger, att en höjning av arbetslöshetsersättningen med 100 kronor under de tre första månaderna skulle kosta 30 000 jobb? Vi bad tre doktorander från Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet granska finansministerns uttalande. De kom fram till att Finansdepartementets uträkning är överskattad med 13 000, alltså drygt 43 procent.

Tre antaganden avgörande för resultatet

Doktoranderna menar att det finns tre delar som är avgörande för resultatet av beräkningarna, givet att Finansdepartementets metodologi är korrekt.

  • Finansdepartementet viktar långa och korta perioder av arbetslöshet lika tungt när de räknar ut hur stor del av tidigare inkomst arbetslösa får till följd av en höjd arbetslöshetsersättning. När doktoranderna i stället vägde långa perioder tyngre så kunde de dra bort 10 000 jobb från Finansdepartementets resultat.
  • Finansdepartementet antar att det finns fler i arbetskraften om arbetslösheten minskar. Det antagandet är både teoretiskt och empiriskt tveksamt, enligt doktoranderna. Bortser man från det här antagandet sjunker Finansdepartementets uppskattning med ytterligare 3 000 personer.
  • Det finns många studier om hur a-kassans ersättningsnivå påverkar arbetslösas incitament att arbeta. Finansdepartementet har använt ett försiktigt snitt från dessa studier i sin beräkning. När doktoranderna stoppade in den högsta och den lägsta skattningen från tidigare forskning i Finansdepartementets uträkningsmetod fick de ett spann på 52 000. Det visar att beräkningarna är förknippade med stor osäkerhet och att det är svårt att överhuvudtaget ge en siffra på hur många som skulle påverkas av en höjning av a-kassan.

Agneta Berge från nätverket unga utredare presenterade doktorandernas rapport på seminariet. Hon understryker att man ska använda den här typen av beräkningar med stor försiktighet, men tror ändå på doktorandernas slutsats.

– Det är en bra rapport. Doktoranderna har inte gått in för att bedöma vilken metod som är bäst, utan tagit ramverket för givet och försökt utvärdera Finansdepartementets beräkningar. Man kanske ska ta alla siffror med försiktighet, även i den här rapporten, men jag tror ändå på slutsatsen att Anders Borgs uttalande inte är så robust, säger Agneta Berge.