Publicerad 2017-06-20

SO får ny organisation och nytt namn

SO beslutade om en ny organisations- och beslutsstruktur på årsmötet den 13 juni. De nya stadgarna trädde i kraft direkt och organisationen byter namn till Sveriges a-kassor den 1 december 2017.

Den 13 juni beslutade SO:s årsmöte att godkänna en ny organisationsstruktur. Målet är att tydliggöra roller och ansvar för styrelse, kansli och förtroendevalda.

– SO har under många år fungerat mycket bra som samordnande organisation för a-kassorna, men nu har vår växande verksamhet skapat ett behov av att utveckla den befintliga samarbetsstrukturen. De här förändringarna innebär att vi får en effektivare organisation som möter upp kraven på digitalisering och återkommande förändringar i regelverket, säger SO:s kanslichef Melker Ödebrink.

Nytt namn – samma uppdrag

Årsmötet beslutade också att SO byter namn till Sveriges a-kassor den 1 december 2017.

– Det nya namnet beskriver bättre vilka vi är och ger våra inlägg i samhällsdebatten en tydligare avsändare. Vårt uppdrag som service- och intresseorganisation för Sveriges 27 a-kassor har inte förändrats, säger ordförande Harald Petersson.

Omvald ordförande

Harald Petersson från Unionens a-kassa sitter kvar som ordförande i SO:s styrelse i ytterligare två år.

För frågor kontakta

Melker110x120

Melker Ödebrink
Kanslichef SO
070-651 63 24
melker.odebrink@samorg.org