Publicerad 2014-02-14

Färre ersättningstagare än befarat riskerar sin ersättning

I december rapporterade a-kassorna att många inte har lämnat in sin aktivitetsrapport på två månader. SO befarade då att tusentals riskerar att förlora sin ersättning inom ett par månader. Men än så länge är antalet förhållandevis litet.

A-kassorna rapporterade i december att många av medlemmarna som inte lämnade in sin aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen i oktober, inte heller gjorde det i november. Ett stort antal medlemmar riskerar därför att förlora sin rätt till ersättning.

SO befarade att tusentals medlemmar var i riskzonen redan i samband med rapporteringen i februari. Men antalet medlemmar som redan nu närmar sig det femte steget i sanktionstrappan, och därmed riskerar att förlora sin rätt till ersättning, är än så länge förhållandevis litet.