Publicerad 2015-01-12

Färre än var tionde arbetslös får 80 procent

Den som blir arbetslös kan få ut 80 procent av sin tidigare lön – i teorin. I praktiken får bara 9 procent ut full ersättning. Nu har det gått snart tretton år sedan politikerna höjde taket i a-kassan. Vår senaste rapport visar att kompensationsgraden fortsätter sjunka.

I dag är ersättningen för arbetslösa högst 14 960 kronor per månad före skatt – samma nivå som 2002, när politikerna höjde a-kassetaket senast.

Den senaste rapporten från Arbetslöshetskassornas Samorganisation (SO) visar att kompensationsgraden fortsätter att sjunka. Under vecka 35, 2014 fick bara 9 procent av alla heltidsanställda ut 80 procent av sin tidigare lön när de blev arbetslösa.

– Vi har länge varit oroade över att arbetslöshetsförsäkringen urholkas så kraftigt. Arbetslöshetsförsäkringen ger inte längre ekonomisk trygghet vid perioder av arbetslöshet, säger Melker Ödebrink, kanslichef på Arbetslöshetskassornas Samorganisation.

– För att a-kassan ska fungera som en effektiv omställningsförsäkring måste taket höjas och indexeras, säger Harald Petersson, ordförande på Arbetslöshetskassornas Samorganisation.

Den nya regeringen har aviserat en höjning av a-kassetaket till 20 020 kronor per månad före skatt under de första 100 dagarna. Men förslaget ligger på is sedan regeringens budget röstades ned i riksdagen i december 2014.

Om mätningen

Arbetslöshetskassornas Samorganisation följer upp hur stor del av a-kassornas ersättningstagare som får 80 procent av sin tidigare inkomst. Mätningen görs två gånger per år – vecka 6 och 35.

För frågor kontakta

Melker Ödebrink
Kanslichef SO
070-651 63 24
melker.odebrink@samorg.org 

Harald110x120
Harald Petersson
Ordförande SO
070-267 12 00
harald.petersson@samorg.org