Publicerad 2014-05-13

Felaktig rutin hos Arbetsförmedlingen får konsekvenser för a-kassornas medlemmar

Arbetsförmedlingen har upptäckt brister i sin informationsöverföring till Försäkringskassan. Den felaktiga rutinen innebär att arbetssökande som deltagit i program inte har kunnat söka aktivitetsstöd.

Arbetslöshetskassornas Samorganisation (SO) och a-kassorna förbereder sig nu för att på bästa sätt kunna vägleda medlemmarna som är berörda. Arbetsförmedlingen kommer inom kort skicka ut information till ett stort antal personer. Exakt hur många är inte känt i dagsläget, men det rör sig troligen om flera tiotusental. Många av dessa personer är medlemmar i en a-kassa och väntas höra av sig till a-kassorna för råd och stöd.

– A-kassorna står beredda att stötta sina medlemmar. Vi kommer självklart också att bistå Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för att underlätta situationen för de medlemmar som drabbats, säger SO:s ordförande Harald Petersson.

Kontakt

Melker Ödebrink
kanslichef SO
070-651 63 24
melker.odebrink@samorg.org