Publicerad 2018-07-02

Förtroendet för a-kassorna ökar rejält

A-kassornas NKI-värde ökar från 63 till 70 i den senaste medlemsundersökningen. Ökningen beror troligtvis på bättre e-tjänster och snabbare utbetalningsrutiner.

Tre av fyra ersättningstagare har högt eller ganska högt förtroende för sin a-kassa, enligt en färsk Sifo-rapport från Sveriges a-kassor. Det totala NKI-värdet för a-kassorna har ökat från 63 till 70 och frågorna som rör a-kassornas handläggningstid har ökat särskilt mycket.

– Vi har tillsammans med a-kassorna utvecklat både e-tjänster och utbetalningsrutiner under de senaste två åren. Att det återspeglas i medlemsundersökningen stärker oss i den fortsatta utvecklingen, säger Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor.

Sedan förra mätningen 2016 har en stor satsning gjorts på att utveckla självservicetjänsten Mina sidor och samtidigt har det blivit möjligt att få sin ersättning snabbare. Många medlemmar har efterlyst möjligheten att få större kontroll över hela sin ansökan via Mina sidor och det har nu blivit möjligt.

– Även om vi tagit stora kliv rent tekniskt så finns fortfarande ett stort behov av personlig kontakt med a-kassorna. Här har många kassor arbetat aktivt med både ökad tillgänglighet och bemötande och det är glädjande att se att det arbetet har gett effekt, fortsätter Tomas Eriksson.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Kantar Sifo i maj 2018. Siffrorna baseras på 7 060 svar från personer som fick ersättning från sin a-kassa under våren 2018. Alla 27 a-kassor finns representerade i undersökningen.

För frågor kontakta

TomasEriksson110x120

Tomas Eriksson
Kanslichef Sveriges a-kassor
070-583 19 37
tomas.eriksson@sverigesakassor.se