Publicerad 2014-06-30

A-kassan ger allt sämre ekonomisk trygghet – var tredje arbetslös måste låna pengar

Arbetslösa är nöjda med servicen från sin a-kassa. Men allt färre tycker att maxersättningen i arbetslöshetsförsäkringen ger tillräcklig ekonomisk trygghet. Resultatet är att var tredje måste låna pengar för att få ekonomin att gå ihop.

I dag är ersättningen för arbetslösa högst 14 960 kronor per månad före skatt – samma nivå som 2002, när politikerna höjde taket i arbetslöshetsförsäkringen senast.

Enligt SO:s senaste undersökning upplever a-kassornas medlemmar att maxersättningen i arbetslöshetsförsäkringen erbjuder en allt sämre ekonomisk trygghet. NKI-värdet har sjunkit från 62 i 2008 års mätning till 33 i årets mätning. 29 procent säger också att de har behövt låna pengar på grund av sin arbetslöshet.

– Nu måste taket höjas. Det har legat still i tolv år och arbetslöshetsförsäkringen ger inte längre inkomsttrygghet under perioder av arbetslöshet, säger SO:s kanslichef Melker Ödebrink.
Samtidigt visar undersökningen att a-kassorna behåller sitt höga NKI-värde för den totala nöjdheten och att medlemmarna har ett fortsatt högt förtroende för sin a-kassa.

– Återigen uttalar medlemmarna sitt stora förtroende för a-kassornas sätt att administrera försäkringen. Förslag som ibland förekommer i debatten om att avveckla a-kassorna och ersätta dem med en statlig myndighet kan näppeligen motiveras på saklig grund, säger Melker Ödebrink.

Om undersökningen

NKI-undersökningen genomförs vartannat år av SO i samarbete med CFI Group. Den här gången intervjuades 5 143 medlemmar, som fått ersättning från a-kassan i februari 2014. 74 procent av de tillfrågade valde att delta i undersökningen. 27 av 28 a-kassor finns representerade bland respondenterna.

För frågor kontakta

Melker Ödebrink
kanslichef SO
070-651 63 24
melker.odebrink@samorg.org