Publicerad 2015-09-01

A-kassorna lanserar e-tjänst som underlättar för arbetsgivare och arbetslösa

Arbetsgivare fyller i knappt en miljon intyg åt före detta anställda som vill söka ersättning från a-kassan varje år. Men ungefär 70 procent av intygen behöver kompletteras. Därför har a-kassorna tagit fram e-tjänsten arbetsgivarintyg.nu. Den ska hjälpa arbetsgivare att lämna in rätt uppgifter, så att a-kassorna kan betala ut ersättningen snabbare.

Varje år utfärdas en knapp miljon arbetsgivarintyg. Cirka 70 procent måste kompletteras vilket innebär merarbete för arbetsgivarna och att de arbetslösa måste vänta på sina utbetalningar från a-kassan.
Därför har a-kassorna tagit fram en ny tjänst: arbetsgivarintyg.nu. Den elektroniska tjänsten hjälper arbetsgivarna att lämna rätt uppgifter och skickar automatiskt intyget vidare till rätt a-kassa.

– De arbetslösa är beroende av sina arbetsgivarintyg och vi vet att alla upplever att det är krångligt med dagens pappersblanketter. Därför är vi nöjda med att ha tagit fram en lösning som förenklar och kortar ledtiderna för hanteringen av arbetsgivarintygen, säger Melker Ödebrink, kanslichef på Arbetslöshetskassornas Samorganisation (SO).

– Arbetsgivarintyg.nu är en enkel tjänst där det enda som krävs är e-legitimation för den som lämnar uppgifterna. Saknar man e-leg går det ändå att använda tjänsten som ett stöd vid uppgiftslämnandet. Våra tester visar att arbetsgivare som använder tjänsten gör färre fel och hjälper sina före detta anställda att få ersättning snabbare, säger Karl-Eric Spörndly, projektledare, Akademikernas a-kassa.

För frågor kontakta

Melker110x120

Melker Ödebrink
Kanslichef SO
070-651 63 24
melker.odebrink@samorg.org

Carl-Erik-kontakt

Karl-Eric Spörndly
Projektledare Akademikernas a-kassa
070-892 02 92
karl-eric.sporndly@aea.se