Publicerad 2014-01-30

A-kassorna slipper onödig administration efter regeringsbeslut

A-kassorna har hanterat många överflödiga meddelanden från Arbetsförmedlingen sedan nya regler började gälla i september 2013. I dag beslutade regeringen om en förordningsändring, som innebär att antalet meddelanden kan halveras.

A-kassorna handlägger stora mängder meddelanden från Arbetsförmedlingen sedan de nya reglerna började gälla den 1 september 2013. Många av meddelandena avser dock personer som inte har fått ersättning från a-kassan.

SO har tillsammans med Arbetsförmedlingen tagit fram en ny teknisk lösning för att a-kassorna ska slippa den onödiga administrationen. Och i dag beslutade regeringen om en förordningsändring som ger stöd för det nya arbetssättet.

Förordningsändringen gäller från och med den 1 mars 2014. SO uppskattar att den nya lösningen halverar antalet meddelanden från Arbetsförmedlingen till a-kassorna.

– A-kassorna har idag en mycket ansträngd arbetssituation på grund av ett stort antal meddelanden från Arbetsförmedlingen. Dagens beslut innebär en klar förbättring då antalet meddelanden minskar med uppemot 400 000 per år, säger Melker Ödebrink, kanslichef på SO.

Kontakt

Melker Ödebrink
kanslichef SO
070-651 63 24
melker.odebrink@samorg.org