Publicerad 2015-10-15

Medlemmarna i Danmarks a-kassor blir allt nöjdare

Nya siffror visar att medlemmarna i Danmarks a-kassor är allt mer nöjda. De danska a-kassornas branschorganisation AK-Samvirke rapporterar att medlemsnöjdheten steg från 71 till 73 indexpoäng i den senaste mätningen.

– De danska a-kassorna har arbetat målinriktat med medlemsnöjdheten under de senaste åren. Samtidigt har de gått från att i första hand vara professionella handläggare, till att också vara professionella sparringparters, vilket exempelvis har visat sig i intervjuerna med de arbetslösa. A-kassan är inte längre bara en plats där du får din ersättning utbetald. Det är också en plats där du får hjälp att komma tillbaka i arbete, till exempel genom coachning, kurser och nätverk med andra arbetslösa. Det bidrar naturligtvis till att medlemsnöjdheten pekar i en allt mer positiv riktning, säger Karen Louis Riis, biträdande chef på AK-Samvirke.