Kontakta oss

Vår service vänder sig i första hand till a-kassor, politiker, journalister och närstående organisationer. Kontakta alltid din a-kassa om du vill ställa frågor om medlemskap, regler eller ersättning för privatpersoner.

Sveriges a-kassor
Box 111 16, 100 61 Stockholm
Besök: Östgötagatan 90, 6 trappor

08-555 138 00
info@sverigesakassor.se

Kontaktpersoner

Tomas Eriksson
Kanslichef
08-554 231 13
070-583 19 37
tomas.eriksson@sverigesakassor.se

Johan Ahlgren
Kommunikationschef
08-555 138 37
076-304 72 86
johan.ahlgren@sverigesakassor.se 

Harald Petersson
Ordförande
08-504 168 90
072-546 69 08
harald.petersson@unionensakassa.se

Katarina Mattsson
Biträdande kanslichef
08-555 138 06
073-088 09 69
katarina.mattsson@sverigesakassor.se

Ulf Hellstenius
Försäkringschef
08-555 138 05
076-195 34 40
ulf.hellstenius@sverigesakassor.se

Karin Grytberg
IT-chef
08-555 138 27
070-306 22 38
karin.grytberg@sverigesakassor.se