Kontakta oss

Vår service vänder sig i första hand till a-kassor, politiker, journalister och närstående organisationer. Kontakta alltid din a-kassa om du vill ställa frågor om medlemskap, regler eller ersättning för privatpersoner.

Sveriges a-kassor
Box 111 16, 100 61 Stockholm
Besök: Östgötagatan 90, 6 trappor

08-555 138 00
info@sverigesakassor.se

Kontaktpersoner

Tomas Eriksson
Kanslichef
tomas.eriksson@sverigesakassor.se

Katarina Mattsson
Biträdande kanslichef, verksamhetsstödschef
katarina.mattsson@sverigesakassor.se

Karin Grytberg
IT-chef
karin.grytberg@sverigesakassor.se

Charlotte Hasselgren
Juridikchef
charlotte.hasselgren@sverigesakassor.se

Johan Ahlgren
Kommunikationschef
johan.ahlgren@sverigesakassor.se 

Maria Nyström Agback
Personuppgiftsombud
maria.nystrom-agback@sverigesakassor.se