Nyheter

Vi publicerar nyheter och pressmeddelanden när vi ger ut nya rapporter, när vi håller seminarier och när det kommer förslag eller nya regler som påverkar a-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen.

2016-04-01

I dag får tre av tio heltidsanställda ut 80 procent av sin tidigare lön från a-kassan när de blir arbetslösa. Innan regeringen höjde ersättningstaket i september 2015 var motsvarande siffra en av tio, visar senaste rapporten från SO.

2016-03-13

A-kassorna har ett elektroniskt informationsutbyte med CSN, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten för att motverka att dubbla ersättningar betalas ut till arbetslösa. Resultatet från SO:s senaste stickprovsundersökning visar att bara 0,12 procent av all ersättning som a-kassorna betalade ut förra året beräknas vara felaktig.

2015-10-21

I dag är 69 procent av arbetskraften med i en a-kassa. Det är samma andel som 2008, trots att antalet medlemmar har ökat med 200 000 sedan dess. Totalt står 1,5 miljoner personer i arbetskraften utan ett medlemskap i a-kassan, vilket är mer än dubbelt så många som för nio år sedan.

2015-10-19

Nu kan alla arbetslösa som har rätt till ersättning från a-kassan få sina pengar snabbare. Den som rapporterar sin tid på Mina sidor på en måndag får ut sin ersättning redan på torsdag samma vecka. Tidigare fick man vänta till torsdagen veckan efter. De nya utbetalnings-rutinerna har införts på a-kassorna i tre omgångar och från