Nyheter

Vi publicerar nyheter och pressmeddelanden när vi ger ut nya rapporter, när vi håller seminarier och när det kommer förslag eller nya regler som påverkar a-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen.

2020-04-03

Över 125 000 svenskar har gått med i a-kassan under det första kvartalet 2020, de flesta under mars månad. Med en fortsatt förväntad ökning innebär det att snart 3,8 miljoner är medlemmar i en a-kassa. Det visar de preliminära månadssiffrorna från a-kassorna.

2020-03-16

Sveriges 25 a-kassor intensifierar nu sitt samarbete för att så långt som möjligt minimera eventuella effekter av det nya coronaviruset. Om arbetslösheten stiger snabbt samtidigt med en ökad frånvaro bland a-kassornas handläggare kan det innebära en stor påfrestning för systemet.

2020-01-23

Förra året ökade utbetalningarna av ersättning från a-kassan med cirka 1,5 miljarder kronor till 14,3 miljarder kronor. Det är en tydlig ökning jämfört med åren 2015–2018 då utbetalningarna har legat stabilt på 12–13 miljarder. Det visar statistik från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) som sammanställts av Sveriges a-kassor.

2019-12-18

Under de senaste tio åren har 858 803 personer i Sverige någon gång fått stöd av a-kassan. Det motsvarar ungefär var sjätte sysselsatt i landet under förra året. Fler än man kan tro har alltså behov av ersättning från a-kassan. Därför borde ett medlemskap i en a-kassa vara lika självklart som en hemförsäkring, skriver Tomas Eriksson, arbetslöshetsexpert på Sveriges a-kassor.

2019-12-05

I Sverige var det under förra året 232 000 personer som fick ersättning från a-kassan. Av dessa var det endast 19 000 personer som gjorde slut på alla ersättningsdagar. Med tanke på hur få som använder hela ersättningsperioden är det inte troligt att en snabbare nedtrappning av a-kassa skulle få betydligt fler i jobb, det skriver Tomas Eriksson, arbetslöshetsexpert på Sveriges a-kassor.