Nyheter

Vi publicerar nyheter och pressmeddelanden när vi ger ut nya rapporter, när vi håller seminarier och när det kommer förslag eller nya regler som påverkar a-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen.

2019-12-18

Under de senaste tio åren har 858 803 personer i Sverige någon gång fått stöd av a-kassan. Det motsvarar ungefär var sjätte sysselsatt i landet under förra året. Fler än man kan tro har alltså behov av ersättning från a-kassan. Därför borde ett medlemskap i en a-kassa vara lika självklart som en hemförsäkring, skriver Tomas Eriksson, arbetslöshetsexpert på Sveriges a-kassor.

2019-12-05

I Sverige var det under förra året 232 000 personer som fick ersättning från a-kassan. Av dessa var det endast 19 000 personer som gjorde slut på alla ersättningsdagar. Med tanke på hur få som använder hela ersättningsperioden är det inte troligt att en snabbare nedtrappning av a-kassa skulle få betydligt fler i jobb, det skriver Tomas Eriksson, arbetslöshetsexpert på Sveriges a-kassor.

2019-12-03

Förra året var det endast 19 000 personer som gjorde slut på sina ersättningsdagar från a-kassan. Det motsvarar ungefär 8 procent av de totalt 232 000 personer fick ersättning från a-kassan under samma år, visar statistik som vi har sammanställt.

2019-06-11

A-kassorna har ett elektroniskt informationsutbyte med CSN, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten för att motverka att dubbla ersättningar betalas ut till arbetslösa. Sveriges a-kassors senaste stickprov visar att 99,9 procent av ersättningen betalades ut rätt under vecka 48 2018.