Nyheter

Vi publicerar nyheter och pressmeddelanden när vi ger ut nya rapporter, när vi håller seminarier och när det kommer förslag eller nya regler som påverkar a-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen.

2020-05-06

Från och med den 1 juni 2020 kan fler lärare få ersättning från a-kassan. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) ändrar föreskrifter som tidigare har begränsat rätten till ersättning för cirkelledare, sfi-lärare, lärare med ferielön eller anställda med uppehållslön.

2020-04-03

Över 125 000 svenskar har gått med i a-kassan under det första kvartalet 2020, de flesta under mars månad. Med en fortsatt förväntad ökning innebär det att snart 3,8 miljoner är medlemmar i en a-kassa. Det visar de preliminära månadssiffrorna från a-kassorna.

2020-03-16

Sveriges 25 a-kassor intensifierar nu sitt samarbete för att så långt som möjligt minimera eventuella effekter av det nya coronaviruset. Om arbetslösheten stiger snabbt samtidigt med en ökad frånvaro bland a-kassornas handläggare kan det innebära en stor påfrestning för systemet.

2020-01-23

Förra året ökade utbetalningarna av ersättning från a-kassan med cirka 1,5 miljarder kronor till 14,3 miljarder kronor. Det är en tydlig ökning jämfört med åren 2015–2018 då utbetalningarna har legat stabilt på 12–13 miljarder. Det visar statistik från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) som sammanställts av Sveriges a-kassor.

2019-12-18

Under de senaste tio åren har 858 803 personer i Sverige någon gång fått stöd av a-kassan. Det motsvarar ungefär var sjätte sysselsatt i landet under förra året. Fler än man kan tro har alltså behov av ersättning från a-kassan. Därför borde ett medlemskap i en a-kassa vara lika självklart som en hemförsäkring, skriver Tomas Eriksson, arbetslöshetsexpert på Sveriges a-kassor.