Våra viktigaste frågor

Vi driver frågor som är viktiga för a-kassorna, till exempel att ersättningen för arbetslösa ska räknas upp varje år. Genom att lyfta förslag, statistik och forskning vill vi skapa debatt och motivera politikerna att besluta om bättre villkor för a-kassorna och deras medlemmar.

A-kassorna betalar ut ersättning till arbetslösa, men de bestämmer inte hur hög ersättningen ska vara eller vilka regler som ska gälla för att få ersättning. Det gör politikerna. Därför lyfter vi förslag som skulle underlätta administrationen för a-kassorna och förbättra villkoren för deras medlemmar.

Indexera ersättningen för arbetslösa

Den högsta möjliga ersättningen för arbetslösa höjdes senast i september 2015. Innan dess stod taket stilla i tretton år – samtidigt som lönerna, hyrorna och priserna i butikerna gick upp. För varje år som gick slog allt fler arbetslösa i taket. Till slut fick mindre än var tionde heltidsanställd ut 80 procent av sin tidigare lön från a-kassan.

Vi vill inte att det ska hända igen. Vi vill i stället att arbetslöshetsförsäkringen ska ge en bra ekonomisk trygghet varje år. Därför välkomnar vi den parlamentariska socialförsäkringsutredningens förslag om att räkna upp ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen varje år, på samma sätt som i sjukförsäkringen.

“Det håller inte att höja ersättningen vart trettonde år”

Gör reglerna enklare och mer förutsebara

Arbetslöshetsförsäkringen har blivit allt mer komplicerad, eftersom politikerna har olika åsikter om hur reglerna för arbetslösa ska se ut. Resultatet av många års förändringar har blivit ett lapptäcke av tillägg, undantag och parallella regler som är svåra att överblicka för den som blir arbetslös eller funderar på att gå med i en a-kassa.

Vi vill att politikerna förenklar reglerna i arbetslöshetsförsäkringen. Det skulle innebära att a-kassorna kan handlägga ärenden snabbare och att deras medlemmar lättare kan förutse vad som gäller och vilken ersättning de har rätt till.

“Vi lever kvar i en förlegad syn på hur människor jobbar”

Behåll systemet med fristående a-kassor

I Sverige har vi 24 fristående a-kassor som är experter på att administrera arbetslöshetsförsäkringen inom sitt yrkesområde. År 2010-2015 fick politikerna i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen bland annat i uppdrag att utreda om det finns ett bättre sätt att administrera medlemskap och utbetalningar till a-kassornas medlemmar. Svaret blev nej. Utredningen kom fram till att ingen administrerar arbetslöshetsförsäkringen lika bra som a-kassorna.

Vi fick samma svar när vi ställde frågan till a-kassornas medlemmar i en Sifo-undersökning 2014 – 85 procent ville behålla systemet med fristående a-kassor.

Socialförsäkringsutredningen lämnar slutrapport – föreslår indexerat a-kassetak