Våra viktigaste frågor

Vi driver frågor som är viktiga för a-kassorna, till exempel att ersättningen för arbetslösa ska räknas upp varje år. Genom att lyfta förslag, statistik och forskning vill vi skapa debatt och motivera politikerna att besluta om bättre villkor för a-kassorna och deras medlemmar.

Värdet av de oberoende a-kassorna
– valfrihet, branschkännedom och nöjdhet

I Sverige har vi en lång tradition av att fristående a-kassor bidrar till tryggheten på arbetsmarknaden. De är därmed en viktig del av den svenska modellen.

Det finns tre goda skäl att värna om systemet med oberoende a-kassor:

1. Idag kan man välja att vara med i en a-kassa eller inte, och i vilken a-kassa man vill vara med. Alla som arbetar är redan grundförsäkrade, men den som väljer ett a-kassemedlemskap får ut mycket mer av arbetslöshetsförsäkringen.

2. A-kassorna är fristående men samarbetar med både fackförbund och näringsliv. Det ger a-kassorna en unik branschkännedom som är till stor nytta för den enskilde medlemmen. Som medlemsorganisationer har a-kassorna god kännedom om medlemmarnas situation och kan erbjuda personlig service med hög kvalitet.

3. A-kassorna är både kostnadseffektiva och rättssäkra – och undersökningar visar gång på gång att medlemmarna är nöjda med sin a-kassa.