Publicerad 2019-05-28

A-kasseindex 2018 – antal som fått ersättning från a-kassan, kommun för kommun