Publicerad 2012-05-01

Taket, villkoren och avgifterna – lägesbeskrvning av arbetslöshetsförsäkringen, maj 2012