Publicerad 2018-03-21

Regeringen vill återinföra skattereduktion för fackföreningsavgift

​Regeringen föreslår att Sverige​ återinför ​en skattereduktion med 25 procent av den sammanlagda avgift som en medlem under året har betalat till en svensk eller motsvarande utländsk arbetstagarorganisation​ från och med den 1 juli 2018.