Publicerad 2014-04-08

Riksrevisionen ser ingen effekt av deltidsregeln

För sex år sedan infördes en begränsning, som innebär att deltidsarbetslösa får ersättning i högst 75 dagar i stället för 300. Riksrevisionen har granskat regeln och kommit fram till att den inte haft någon effekt på deltidsarbetslösheten.

För sex år sedan infördes en begränsning – den som är arbetslös på deltid får ersättning i högst 75 dagar i stället för 300 dagar, som gäller för heltidsarbetslösa. Syftet var att öka antalet heltidsanställningar. Riksrevisionen har granskat effekterna och presenterade resultatet på ett seminarium med SO:s forskningsråd den 8 april.

– Vi skattar en nolleffekt. Vi har jämfört inkomsterna för att se om gruppen deltidsarbetslösa har minskat, och det märks ingen skillnad, säger Kristian Johansson på Riksrevisionen.

Riksrevisionen har lämnat tre rekommendationer till riksdagen – att de utvärderar effekterna på sysselsättningen och utgiftsminskningen, att de informerar om avvikelser från tidigare beräkningar i statsbudgeten och att de ger Arbetsförmedlingen i uppdrag att rikta särskilda insatser mot deltidsarbetslösa, särskilt de med korta deltidsanställningar.