Publicerad 2016-04-01

Sju av tio arbetslösa slår i a-kassetaket

I dag får tre av tio heltidsanställda ut 80 procent av sin tidigare lön från a-kassan när de blir arbetslösa. Innan regeringen höjde ersättningstaket i september 2015 var motsvarande siffra en av tio, visar senaste rapporten från SO.

I september 2015 höjde regeringen den högsta möjliga ersättningen för arbetslösa från ungefär 15 000 till 20 000 kronor i månaden före skatt. Innan takhöjningen fick en av tio heltidsanställda ut 80 procent av sin tidigare lön från a-kassan – i dag är motsvarande siffra tre av tio. Andelen har alltså ökat med 20 procentenheter.

– A-kassetaket behöver indexeras för att fungera som en effektiv omställningsförsäkring på sikt. Det räcker inte att höja taket vart trettonde år, säger SO:s ordförande Harald Petersson.

– Om man bara tittar på de 100 första dagarna, då ersättningen är 910 kronor per dag som högst, är det närmare fyra av tio som får 80 procent av tidigare inkomst. Visst, det var en rejäl höjning som genomfördes i september förra året men den var inte tillräcklig, säger SO:s kanslichef Melker Ödebrink.

Om mätningen

SO följer upp hur stor del av a-kassornas ersättningstagare som får 80 procent av sin tidigare inkomst. Mätningen görs normalt två gånger per år vecka 6 och 35. År 2015 gjordes en extra mätning vecka 48 för att utvärdera effekterna av att ersättningstaket höjdes den 7 september samma år.

Pressträff i dag klockan 12

SO håller en pressträff om förändringarna i kompensationsgraden efter höstens höjning av a-kassetaket. Välkommen till Klara Norra Kyrkogata 33 i dag, fredag den 1 april klockan 12. Kaffe och smörgås serveras.

För frågor kontakta

Melker Ödebrink
Kanslichef SO
070-651 63 24
melker.odebrink@samorg.org