Publicerad 2015-03-02

Socialförsäkringsutredningen lämnar slutrapport – föreslår indexerat a-kassetak

Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen presenterade sitt slutbetänkande den 2 mars 2015. Ledamöter från alla riksdagspartier har jobbat med utredningen under fyra och ett halvt års tid för att hitta överenskommelser om hur bland annat arbetslöshetsförsäkringen ska fungera.

Utredningen pekar på flera problem i arbetslöshetsförsäkringen. Andelen arbetslösa som får 80 procent av sin tidigare inkomst är för liten och en allt större andel saknar ersättning helt – antingen för att de inte uppfyller villkoren eller för att de har valt att inte gå med i en a-kassa. Samtidigt är regelverket komplicerat och svårt att överblicka.

Inkomstbaserad ersättning och indexerat tak

Utredningen är därför överens om följande förslag och bedömningar:

  • Att behålla dagens modell – en frivillig arbetslöshetsförsäkring och en obligatorisk grundförsäkring.
  • Att dagens förvaltning och administration fungerar väl.
  • Att ersättningstaket i arbetslöshetsförsäkringen bör indexeras. Utredningen förordar att det görs på samma sätt som i sjukförsäkringen, men inte nödvändigtvis med samma ersättningsnivå.
  • Att ersättningen för arbetslösa normalt ska baseras på tidigare faktiska inkomster, som arbetsgivare rapporterar in månadsvis.
  • Att kvalificeringskraven bör sänkas (generellt eller för särskilda grupper) så att fler arbetslösa får rätt till ersättning.
  • Att försäkringsreglerna bör vara förutsebara.

Nu ska regeringen skicka utredningen på remiss och arbeta vidare med kommitténs förslag och bedömningar.

– SO välkomnar ett reformarbete i denna riktning, säger SO:s kanslichef Melker Ödebrink.