GS a-kassa

Information och kontaktuppgifter för GS a-kassa

För dig som jobbar inom skogs- och trä¬industrin eller grafisk bransch, exempelvis som grafiker, tryckare, plantskolearbetare, skogsmaskinförare, skogsröjare, virkesmätare, trähusarbetare, sågverksarbetare, maskinsnickare eller förpackningsarbetare.

Bli medlem 

Här ansöker du om att bli medlem i GS a-kassa.

Sök ersättning

Logga in på Mina sidor. Där ser du vilka uppgifter du behöver lämna in för att få besked om vilken ersättning du har rätt till. Kontakta din a-kassa om du behöver hjälp att logga in.

Kontaktuppgifter

Adress för handlingar:
GS a-kassa
FE 6
938 88 Arjeplog

Besöksadress:
Olof Palmes gata 31, plan 4
111 22 Stockholm (endast bokade besök)  

Telefon: 010-470 68 00
E-post: kontakt@gsakassa.se