Möt a-kassorna på mässor

Träffa a-kassorna på student-och jobbmässor

Ett par gånger per år kan du träffa a-kassorna på student- och jobbmässor. Målet är att sprida kunskap om arbetslöshetsförsäkringen till nya på den svenska arbetsmarknaden.

Jobbfestivalen i Stockholm

I slutet av maj 2024 och 2023 deltog vi på Jobbfestivalen – Sveriges största jobbmässa med fokus på mångfald och inkludering. En av personerna som fanns med på plats båda gånger var Annika Stenberg från Akademikernas a-kassa. 

– När man träffar människor på det här sättet påminns man verkligen om att a-kassorna har ett stort och viktigt uppdrag i att möta människor, informera om arbetslöshetsförsäkringen, höra vilka erfarenheter de har och försöka förstå hur arbetslöshetsförsäkringen fungerar i ett sammanhang, säger Annika. 

Nya på arbetsmarknaden i fokus 

Syftet med att synas på mässorna är att berätta om tryggheten som medlemskapet i a-kassan innebär för unga, nya i Sverige och nya på arbetsmarknaden. Tidigare år har a-kassorna bland annat deltagit på Bazaren, Framtidsmässan, Dreamhack, Popaganda, Yrkesmässan och Noliamässan.